Rehabiliteringsplan 2019.mov

STAR
3.164 views
31. oktober 2019
Filmen beskriver intention og indhold i den nye skabelon for rehabiliteringsplanen, herunder forberedende del, indstilling og indsatsdel, som STAR stiller til rådighed for kommunerne. Skabelonerne skal understøtte et mere systematisk fokus på evidensbaseret indsats, som kan give borgeren fodfæste på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsplan er udarbejdet på baggrund af den relevante viden på området og med inddragelse af en række fagfolk fra bl.a. Frederiksberg, Gentofte, Rødovre, Middelfart og Vejle kommuner samt repræsentanter fra de kliniske funktioner og fagfolk med viden om funktionsevne og ICF. Herudover har også KL, Socialstyrelsen og fagkontorerne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering været inddraget i arbejdet med at udvikle de nye skabeloner.

Comments